Johaneso Bobrovskio atstovybė Lietuvoje

                                                     Johanesas Bobrovskis 1917 - 1965

 

2017 metų renginiai, skirti rašytojo Johaneso Bobrovskio kūrybos ir atminimo populiarinimui Lietuvoje ir užsienyje

                                                                                                                                                                               RADIJO LAIDA    http://tauragesradijas.lt/johaneso-bobrovskio-lietuva11/

Sekantys renginiai

Balandžio 24-28 d. –  Kultūros savaitė ,,Johanesas Bobrovskis - rašytojas, poetas, muzikas“. Vieta - Vilkyškių biblioteka, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.

Gegužės 26 d. - Literatūrinis renginys Vilkyškiuose ,,Poezijos pavasaris“ su Lietuvos rašytojų sąjunga.

13.30 - 14. 30 Literatūrinė popietė memorialiniame J. Bobrovskio darbo kambaryje, skirti rašytojo atminimo ir kūrybos išsaugojimui bei populiarinimui Lietuvoje.

14.30 - 15.00 Fotografo Giunterio Hohagės (Vokietija) parodos atidarymas ,,Šešėlių krašto upės" Johaneso Bobrovskio literatūrinių vietų vaizdai. Vieta - Dvaro g. 1, Vilkyškiai/Vilkyškių bendruomenės namai. 

15.00 -  Skaitiniai plaukiant laivu Nemuno upe ,,Johaneso Bobrovskio pėdsakai abipus Nemuno“. Plaukimo maršrutas: Rambyno kalnas-Panemunė/Prūsijos karalienės Luizės tiltas/Tilžė

Gegužės 27 d. - Turizmo sezono atidarymas: atvirų durų diena Martyno Jankaus muziejuje/ M. Jankaus g. 5, Bitėnai; Rambyno regioninio parko Lankytojų centre/ Nemuno g. 4, Bitėnai. Baigiamasis renginys - Vilkyškių  dvaro rūsio ekspozicijos pristatymas. Vieta - Dvaro g. 1, Vilkyškiai

Rugsėjis 2 d.  – Rašytojo Johaneso Bobrovskio atminimo įamžinimas Mociškiuose. Dokumentinio filmo apie J. Bobrovskį pristatymas Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centre . Filmo Volker Koepp/Vokietija.

Rugsėjo mėn. - Vokiečių fotografo Giunterio Hohagės (Vokietija) parodos pristatymas Ziplių dvare ,,Šešėlių krašto upės" Johaneso Bobrovskio literatūrinių vietų vaizdai.

PRAĖJUSIŲ RENGINIŲ APŽVALGA

Balandžio 9 d. (sekmadienis) - Atminties popietė, skirta rašytojo Johaneso Bobrovskio 100-osios gimimo metinės paminėti. Vieta - Vilkyškių ev. liut. bažnyčia, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.

13.30 – 15.00 Rašytojo, poeto, muziko Johaneso Bobrovskio memorialinio darbo kambario ir ekspozicijos lankymas. Vieta - Vilkyškių ev. liut. parapijos namai, Šereikos g. 7

15.00

  • Iškilmingos pamaldos Vilkyškių ev. liut. bažnyčioje, kunigas Mindaugas Kairys.
  • Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos moksleivių programa.
     

  • Šventinis koncertas.

Balandžio 4 d.Kultūrinė laida per Tauragės radiją ,,Pagėgių krašto rašytojai - jų nuopelnai Lietuvai ir pasauliui“ (Johanesas Bobrovskis. Algimantas Mackus ir kt. )

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Johaneso Bobrovskio 100-oios gimimo metinės

Studijos svečiai – Johaneso Bobrovskio atstovybės Lietuvoje atstovė Ilona Meirė, Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys, J.Bobrovkio gimnazijos direktorė Rima Auštrienė, Pagėgių A.Mackaus gimnazijos vadovas Vaclovas Navickas ir II klasės mokinys Nikodemas Vytuvis, telefonu kalbėjo kunigas Mindaugas Kairys. Laidos vedėjas Eugenijus Šaltis.

…Įspūdžiai iš Leipcigo knygų mugės 2017 ir tarptautinio mokslinio seminaro Vokietijoje, skirto J.Bobrovskio 100-oios gimimo metinėms. Neakivaizdinė kelionė po J. Bobrovskio kūrybos vietas, gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Memorialinis J. Bobrovskio darbo kambarys Vilkyškių ev. liut. parapijos namuose, jo atsiradimo istorija ir kodėl darbo kambarys atkeliavo iš Vokietijos į Lietuvą. Integruotas ugdymas ir J. Bobrovskis Vilkyškių gimnazijoje…

http://tauragesradijas.lt/johaneso-bobrovskio-lietuva11/

 

 

Balandžio 7 d. (penktadienis) – renginys, skirtas rašytojo Johaneso Bobrovskio 100-osios gimimo metinės paminėti. Vieta - Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.

Kovo 23 d. – Lietuvoje pripažinto fotografo Artūro Valiaugos paroda Leipcigo knygų mugėje ,,Johaneso Bobrovskio Lietuva: abipus Nemuno, tarp Rytų ir Vakarų“.

Kovo 24-26 d. – Tarptautinis mokslinis seminaras Vokietijoje/Sankelmarke ,,Kalbos kelias“, skirtas rašytojo Johaneso Bobrovskio 100-osios gimimo metinės paminėti. Organizatorius – ACADEMIA BALTICA. Atstovauja – Johaneso Bobrovskio atstovybė Lietuvoje -VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“  direktorė Ilona Meirė

Kovo 23-26 d. Vokietijoje vyko įvairūs tarptautiniai kultūriniai renginiai, skirti modernios Lietuvos šimtmečio paminėjimui. Neatskiriama kiekvienos valstybės istorijos dalis yra literatūra, kurioje įvairiais aspektais perteikiamos geopolitinės situacijos ir žmonijos patirtis.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kartu su Lietuvos kultūros institutu kovo 23 d. Leipcigo knygų mugėje atidarė nacionalinį Lietuvos stendą. Interaktyviai ir išradingai atskleista ,,ė“ raidės problematika verčiant knygas iš lietuvių į užsienio kalbą. Specialiai vokiečių kalba išleistame leidinyje „Fortsetzung folgt: Im Zuge der Moderne. Ein Jahrhundert Litauens (1918–2018)“ apžvelgtas paskutiniojo šimtmečio Lietuvos literatūrinis palikimas. Tai puiki knyga, atskleidžianti Lietuvos valstybės istorinę raidą, tampriai susijusią su literatūra. Todėl Leipcigo knygų mugės metu vokiečių skaitytojams pristatytos žymiausių Lietuvos modernios literatūros klasikų bei šiuolaikinių autorių knygos. 

Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Ilona Meirė taip pat dalyvavo Leipcigo knygų mugėje. 2017-ieji - vokiečių kilmės rašytojo Johaneso Bobrovskio 100-osios gimimo metinės. Todėl Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras paskelbtas Johaneso Bobrovskio atstovybe Lietuvoje. Šis rašytojas buvo puikus Rytprūsių istorijos ir kultūros žinovas, savo kūriniuose įamžinęs baltiškąją pasaulėjautą, skaudžią  Antrojo pasaulinio karo patirtį, tautų bei žmonių likimus. J. Bobrovskis buvo įsitikinęs, kad jo kaip rašytojo pareiga yra liudyti ir įspėti. 1965 m. kovo mėn. duodamas interviu jis teigia ,,rašau tam, kad savo krašto žmonėms, vokiečiams, papasakočiau tai, ko jie nežino. O jie daug nežino apie savo rytinius kaimynus“.

Knygų mugės metu pristatytas keturių tomų leidinys ,,Johaneso Bobrovskio laiškai 1937-1965“. Leidinio autorius dr. Jochen Meyer –ilgametis Vokietijos literatūrinio archyvo Marbache rankraščių skyriaus vadovas ir J. Bobrovskio kūrybos gerbėjas. Todėl prie šio leidinio praleisti septyneri metai, kaip teigia autorius, ,,duoklė Bobrovskiui ir ateities kartoms“. Paviešinta apie 1200 laiškų, kurie atskleidžia J. Bobrovskio kūrybos ir gyvenimo realijas.

Kitas įdomus projektas, remiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, fotomenininko Artūro Valiaugos paroda ,,Johaneso Bobrovskio Lietuva: abipus Nemuno, tarp Rytų ir Vakarų“. A. Valiauga fiksuodamas šio rašytojo kūrinių ir gyvenimo vietas, sukūrė konceptualią dokumentiką, kuri vedžioja parodos lankytojus Bobrovskio keliais Lietuvoje, Kaliningrado srityje, Vokietijoje. Įdomu tai, kad parodos autorius renkasi skirtingas vaizdinės kalbos formas, kurios sukurią daugiasluoksnį pasakojimą. Fotografijomis stengiamasi ne dokumentuoti teritorijas, bet užfiksuoti kraštovaizdį, kuris kadaise buvo kažkieno gimtinė ir namai. Taip subtiliai atskleidžiami įvykiai, kurie seniai baigėsi, bet yra svarbūs ir aktualūs šiandien.

Nacionalinėje Vokietijos bibliotekoje Leipcige vyko pokalbis tarp Lauryno Katkaus, Ingo Schulze, Andreas Degen, Cornelius Hell, Helmut Bottiger. Tai literatūros mokslų daktarai, kurie intensyviai gvildena Johaneso Bobrovskio kūrybą, verčia jo eiles bei apie jį rašo knygas. Pokalbio metu buvo siekiama išsiaiškinti  rašytojo ryšius su Lietuvą ir jų svarbą. Todėl Nemuno žemupio kaimai – Vilkyškiai, Mociškiai, Bitėnai, ne kartą buvo įvardijami kaip J. Bobrovskio kūrybos stimulas, puikiai padėjęs rašytojui atskleisti sudėtingą Rytprūsių, ypatingai Klaipėdos krašto, likimą. Susirinkusiųjų tarpe buvo ir Volker Koepp – žymus dokumentinių filmų režisierius Vokietijoje. Balandžio 5 d. dienos šviesą išvys jo kurtas filmas apie J. Bobrovskį ,,Jei gaučiau bent šiek tiek šlovės“. Filme įamžinta Sarmatijos žemė, tame tarpe Vilkyškiai: memorialinis rašytojo darbo kambarys, Friolichų giminei priklausęs gyvenamasis namas, siaurojo geležinkelio ekspozicija turizmo centre, Mociškiai, Bitėnai ir kiti J. Bobrovskio vaikystės kaimai bei vietos.

Kovo 24-26 d. akademija Baltica Sankelmarke organizavo tarptautinį mokslinį seminarą, skirtą rašytojo Johaneso Bobrovskio 100-osios gimimo metinėms. Į seminarą atvyko Berlyno Johaneso Bobrovskio draugijos nariai, asmenys asmeniškai pažinoję rašytoją ir jo šeimą, atstovai iš Lietuvos.   Seminaro metu, pristatytas akademijos Baltica Liubeke įkūrėjo, politologo, literato, tarpkultūrinio dialogo tarp Vokietijos ir Lietuvos iniciatorius dr. Dietmar Albrecht leidinys ,,Graži gimtoji žemė. Pakeliui pas Bobrovskį“. Kita seminaro veikla – radijo koliažas. Koliažo metu įvairiais aspektais atskleista J. Bobrovskio asmenybė – tėvas, vyras, rašytojas, muzikas, žmogus. Ypač įdomu buvo klausytis užfiksuotų Johanos Bobrovski - rašytojo žmonos, pasisakymų, pvz., ,,[...] svarbiausiai buvo būti kartu. Jis daug dirbo, keliavo, todėl kiekvienas buvimas su šeima buvo kažkas ypatingo, ypač vaikams [...] Kai pasakiau, kad su vaikais reikia pradėti kalbėti apie tikybą, jis man atsakė, kad tai nepadės, reikia būti pavyzdžiu“.  

Doc. dr. Dalia Bukauskaitė, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto katedros vedėja, skaitė pranešimą ,,Bobrovskis ir Lietuva“. Pranešimas visus seminaro dalyvius sužavėjo. Šiai jaunai mokslininkei pavyko subtiliai atskleisti rašytojo ryšius su Lietuva: geografiniai ir giminystės ryšiai, persipynusi vokiečių ir lietuvių kultūra Rytprūsiuose, knygos (asmeninė kruopščiai rinkta biblioteka), lietuviški motyvai (folkloras, dainos, kalba). 

J. Bobrovskio kūryba sudėtinga, tačiau tai puikus idėjų ir saviraiškos šaltinis menininkas. Grafikė Susanne Theumer seminaro metu pristatė savo darbų knygą ,,Keliautojas“ (,,Der Wanderer“ 2016). Knygoje žymiausi J. Bobrovskio eilėraščiai, kuriuos menininkė išreiškė vaizdų kalba. Paklausta apie kūrybos procesą, ji atsakė ,,labai paprasta, skaitai, o vaizdai patys ateina“. Grafikos darbams dramatiškumo suteikia neatsitiktinai pasirinktos spalvos: juoda ir balta. Aktualiausiu diskusijų objektu tapo  grafikės sukurtas J. Bobrovskio portretas, išreiškiantis poeto melancholiškumą, gyvenimo dramas ir asmenybės dvilypumą. Seminaro metu pristatytas ir grafikės vyro Carsten Theumer sukurtas proginis medalis, skirtas J. Bobrovskio100-jų gimimo metinių sukakčiai.

Baigiamojoje diskusijos ,,Johanesas Bobrovskis – kas išlieka?“ pasisakė Johaneso Bobrovskio atstovybės Lietuvoje atstovė Ilona Meirė: apžvelgta bendra situacija Lietuvoje ir nuveikti darbai per pastaruosius penkerius metus.

Džiugu, kad suvokta rašytojo J. Bobrovskio literatūrinio palikimo reikšmė Lietuvos valstybės raidos istorijai, o kultūriniame gyvenime Lietuvoje ir Vokietijoje jis užima vis svarbesnę vietą. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos palaikymas yra puikus įrodymas, kad mažos iniciatyvos ,,padaro neįmanoma įmanomu“. Ypatingai seminaro dalyvius nustebino Vilkyškių Johaneso Bobrovskio  gimnazijos vykdomas švietimo politika ,,Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“.

Balandžio 9 d. Vilkyškių ev. liut. bažnyčioje 15.00 val. vyks atminties popietė ir vargonų muzikos festivalio ,,Vargonų muzika Vilkyškiuose 2017“ pirmasis koncertas, skirtas Johaneso Bobrovskio 100-osios gimimo metinės paminėti. Maloniai kviečiame dalyvauti.

 

VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ direktorė Ilona Meirė

 

Balandžio 9 d. bus minimos vokiečių kilmės rašytojo, poeto Johaneso Bobrovskio 100-osios gimimo metinės. Šia proga 2017-aisiais vyks įvairūs kultūriniai renginiai, skirti rašytojo atminimo ir kūrybos išsaugojimui bei populiarinimui Lietuvoje ir užsienyje.

Pirmasis žingsnis žengtas – Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras paskelbtas Johaneso Bobrovskio atstovybe Lietuvoje. Atstovybės paskelbimo tikslas – sutelkti įvairių profesijų žmonės, įstaigas bei organizacijas, siekiant sklandžiai vykdyti viešinimo kampaniją ir koordinuoti veiklas, susijusias su Johaneso Bobrovskio 100-osiomis gimimo metinėmis.

Johaneso Bobrovskio kūrybos atgimimas šiandien – svarbus istorinis momentas visai Europai. Tai akivaizdžiai įrodo Vokietijos prezidento Joachimo Gauk (Joachim Gauck) skiriamas dėmesį šiam rašytojui. Pirmasis J. Bobrovskio kūrybos klestėjimo laikotarpis prasideda po Berlyno sienos griūties. Ir ne be reikalo! To meto visuomenei reikėjo kardinalių pokyčių, todėl daugeliui J. Bobrovskio kūrybos ideologiniai principai buvo priimtini ir suprantami. Tai rašytojui garantavo sėkmę ir pripažinimą visuomenėje ir politikų tarpe. Turime pažymėti, kad J. Bobrovskis savo kūryboje gvildena vokiečių ir mažų tautų santykius, pripažindamas vokiečių tautos skriaudą joms.

Šiandienos rašytojo kūrybos atgimimas tiesiogiai siejamas su Vokietija. Vokietijoje aktyviai veikiant Johaneso Bobrovskio draugija, bendradarbiaudama su ,,Academia Baltica“ , ,,Meno akademija Berlyne“ bei Berlyno rašytojų sąjunga,  2017-ųjų metų eigoje planuoja surengti mokslinę konferenciją - ,,Lietuva ir rašytojas Johanesas Bobrovskis. Lietuviškos dainos ir vokiška poezija“ bei tarptautinį literatūros forumą ,,Sarmatija Berlyne. Žymūs Vokietijos rašytojai už ir prieš Johanesą Bobrovskį“. Garsus vokiečių dokumentinių filmų kūrėjas ir režisierius Folkeris Koep (vok. Volker Koepp)  2016-aisias keliavo Johaneso Bobrovskio gyvenimo ir kūrybos pėdsakais. Kelionės metu patirti išgyvenimai, sutikti žmonės, aplankytos vietos užfiksuoti naujai kuriamame dokumentiniame filme, geografiškai apimančiame ne vieną Europos šalį bei Rusiją. Šis filmas ne tik apie rašytoją, poetą Johanesą Bobrovskį, tai vieno šimtmečio įvykių apžvalga, apimanti du pasaulinius karus, politinius perversmus, žiaurumą ir tautų prisikėlimą naujam gyvenimui.

Sujudimas jaučiamas ir Lietuvoje. 2013 m. Vilkyškiuose, evangelikų liuteronų klebonijos pastate, buvo atidarytas Johaneso Bobrovskio memorialinis kambarys. Ši nuolat veikianti ekspozicija kiekvienais metais sulaukia vis didesnio  vietos gyventojų bei turistų susidomėjimo. 2014 m. Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centre įrengta siaurojo geležinkelio ekspozicija, siejama su žymiausius rašytojo romanu ,,Lietuviški fortepijonai“. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorė Rima Auštrienė jau trečius metus pedagogus orientuoja moksleivių ugdymo procesą tiesiogiai sieti su rašytojo asmenybe ir kūryba.

Johanesas Bobrovskis kelia skinasi ir Didžiojoje Lietuvoje – Lietuvoje pripažintas fotografas Artūras Valiauga kartu su su Egle Deltuvaite rengia parodą, kuri šių metų kovo mėnesį bus pristatyta Leipcigo knygų mugėje. Po to ji keliaus per didžiuosius Vokietijos miestus. Prie rašytojo vardo garsinimo Lietuvoje ir užsienyje prisideda Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento patarėja Rasa Balčikonytė. 

VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras" direktorė Ilona Meirė 

 

 

 


Paieška:
Kontaktai
Šereikos g.5-3,
LT-99254 Vilkyškiai,
tel. +370 656 18 551,
ticpagegiai@gmail.com

Renginių kalendorius

<< birželis, 2023 >>
PATKPŠS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930