Apie projektą

 
 
 

 

 

 

„Turizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių – Sovetsko regione  II etapas“

 

2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES.

Europos Sąjunga yra sudaryta iš 28 valstybių narių, kurios nusprendė palaipsniui suvienyti savo žinias, išteklius ir likimus. Per 50 plėtros metų jos kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros zoną, tuo pačiu išlaikydamos kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalintis savo pasiekimais ir savo vertybėmis su šalimis ir tautomis už savo ribų.” „2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystimąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES.”

Pagal 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą buvo pasirašytas 2014.02.29 grant kontraktas ir įgyvendintas projektas „.urizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių – Sovetsko regione II etapas“ Nr. ILPR.02.01.00-72-040/10-00.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2013.03.01–2014.12.31 

Šiam projektui įgyvendinti buvo skirta 564.734,22 eurų iš kurių ES parama – 508.260,8 EUR 

Projektas įgyvendintas paramos gavėjų – Pagėgių savivaldybės administracijos ir partnerių, Sovetsko miesto savivaldybės administracijos

 

Projekto tikslas -  padidinti užsienio ir vietos turistų skaičių Pagėgių–Sovetsko pasienio regione pagerinant turizmo informacijos sistemos kokybę, įkuriant turizmo informacijos centrus Pagėgių savivaldybėje ir Sovetsko mieste

Projekto rezultatai:

-Rekonstruoti ir įrengti 2 turizmo informacijos centrai

Pagėgių krašto turizmo informacijos centras prieš rekonstrukciją

Sovetsko miesto turizmo informacijos centras prieš rekonstrukciją

-Sukurtos 6 darbo vietos

Drabo vietos Pagėgių krašto turizmo informacijos centre

-Pagėgių TIC įrengtos dvi muziejinės salės

2014 m. lapkričio 14 d. Pagėgių krašto turizmo informacijos centre, tarptautinės konferencijos metu, visuomenei pristatytos dvi interaktyvios ekspozicijų salės. Vieną jų paskirtą praeito amžiaus pradžioje po Mažąją Lietuvą riedėjusiam „siauruko“ istorijai atminti. Šios ekspozicijų salės koncepciją parengė ir įrentą salę pristatė Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė. Salės vizualizaciją ir įrengimą atliko UAB "Terra Media". Pasak L. Burzdžiuvienės, įrengtoje salėje lankytojai galės leisis į stilizuotą kelionę siauruku: įsitaisę ant traukinio suolelių matys siauruko maršruto žemėlapį, kuris savyje dar neša ir žinią apie Pagėgių krašte gyvenusio vokiečių poeto ir rašytojo Johaneso Bobrovskio kūrybą ir jo užuominas apie šį traukinuką, ant sienų skaitys įvairius šypseną keliančius laikraščius iš tuomečių laikraščių. Tarp suolelių stovintys staleliai taip pat interaktyvūs, neleidžiantys nuobodžiauti „kelionėje“ – ant pirmojo stilizuotas senovinių nuotraukų traukinukas, antrasis atveria J. Bobrovskio kūrybą ir šeimos gyvenimo įvairius tarpsnius, na o trečias stalelis kviečia sudėlioti senovinės geležinkelio nuotraukos dėlionę. Trijuose monitoriuose salės lankytojai gali matyti iš paukščio skrydžio nufilmuotą buvusį „siauruko“ maršrutą bei girdėti istorikų ir šio krašto gyventojų pasakojimus. Apie antrą ekspozicijų salę pasakojo Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė. Ši salė skirta neatsiejamai Vilkyškių dalelei – lietuvybės sovietmečiu žadintojui ir Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčios atkūrėjui, vokiečių dailininkui Rudolfui Caberiui. Šią parodą lankyti galima iki šių metų pabaigos.

-Sovetsko miesto TIC įrengtas muziejaus kambarys

 -Įrengti 3 informaciniai portalai, Pagėgių ir Sovetsko TIC

- Sukurti 2 internetiniai puslapiai, Pagėgių ir Sovetsko TIC www.tic.pagegiai.lt www.tic-sovetsk.ru 

- Parengta Pagėgių TIC marketingo studija http://www.tic.pagegiai.lt/28051/tic/veiklos-dokumentai.html

- Publikuoti 34 straipsniai apie projekto įgyvendinimą ir 3 televizijos reportažai Sovetsko mieste 

- Parengti ir išleisti turistiniai leidiniai: bukletai, brošiūros, lankstinukai ,sukurta 10 bendrų su Sovetsko miestu turistinių maršrutų

- Pastatyti 3 informaciniai stendai Sovetsko mieste

- Įvyko 13 koordinacinių projekto darbuotojų susitikimų http://www.pagegiai.lt/index.php?2777083742

2014 m. balandžio 7-8 dienomis vyko projekto “Turizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių-Sovetsko regione II etapas“ patikra. Projekto vykdytojai sulaukė svečių iš Varšuvos ir Vilniaus. Projekto vadovė Varšuvoje Virginija Šimkūnaitė ir projektų ekspertė Sigita Baronaitė pagėgiškių projektams paskyrė dvi dienas. Pirmąją dieną, - balandžio 7-ąją vyko konsultacija skirta projektui “Turizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių-Sovetsko regione II etapas“, dėl antrosios tarpinės ataskaitos rengimo. Konsultacijose taip pat dalyvavo ir projekto partneriai iš Sovetsko administracijos: Anna Kulieva (kultūros, jaunimo politikos ir turizmo skyriaus vadovė), Artyom Borisov (projekto koordinatorius), Svetlana Vashkevich (projekto finansininkė). Labai nuosekliai buvo analizuojami parengti ataskaitos, už 2013.08 – 2014.03 mėnesius, dokumentai, aptartos buvusios ankstesnio periodo ataskaitos klaidos, atsakyti visi rūpimi klausimai. Konsultacijos tikslas - kuo kokybiškiau ir greičiau parengti antrąją tarpinę ataskaitą bei kuo greičiau gauti tarpinio mokėjimo lėšas, kad laiku užbaigti projekto veiklas. Balandžio 8 dieną tikrinti originalūs dokumentai, jų laikymo tvarka, peržiūrėta projekto buhalterinė apskaita. Patikrinta ir aptarta, kaip vykdomos projekto partnerių numatytos veiklos ir dėl kokių priežasčių viena ar kita projekto veikla vėluojama įgyvendinti. Programos tikrintojos peržiūrėjo ne tik finansinius dokumentus, originalias išrašytas sąskaitas, bet ir atliktus apmokėjimus, nuvyko apžiūrėti projekto “Turizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių-Sovetsko regione II etapas“ rekonstruojamąjį pastatą, patikrinti visi viešinimo ženklai.

- Įvyko 2 baigiamosios projekto konferencijos

Konferencija Sovetsko turizmo informacijos centre 2014.10.24-25 

2014 m. spalio 15 d. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje lankėsi delegacija iš savivaldybės partnerio Sovetsko miesto, aptarti projekto “Turizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių-Sovetsko regione II etapas“ pasiruošimą konferencijoms Sovetske ir Vilkyškiuose  bei pasiruošti bendradarbiavimo tarp muziejų ir turizmo centrų sutarčių pasirašymui. Susitikime dalyvavę Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Razutienė, Pagėgių krašto turizmo centro direktorė Ilona Meirė kartu su atvykusiais iš Sovetsko miesto administracijos projekto koordinatoriumi Artiomu Borisovu bei Kultūros ir jaunimo valdybos vedėja Anna Kulieva aptarė konferencijų programas, pranešimus bei ruošiamą medžiagą projekto leidiniams. Kadangi projektas eina į pabaigą, gražiam jo užbaigimui tikslinga būtų pasirašyti ir naujai įrengtų turizmo centrų bendradarbiavimo sutartis bei toliau vystyti projekto metu užsimezgusį bendradarbiavimą turizmo plėtros srityje. Šią sutartį planuojama pasirašyti lapkričio 14 d. Vilkyškiuose turizmo centre vyksiančios konferencijos metu.

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė kartu su Sovetsko miesto muziejaus direktore Anželika Špiliova jau senokai puoselėjo bendradarbiavimo tarp muziejų sutarties idėją. Ši tarptautinė bendradarbiavimo sutartis tarp Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus ir Sovetsko miesto ,,Tilžės" muziejų buvo  pasirašyti Sovetske 2014 m. spalio 24 d. naujajame turizmo informacijos centre vykusioje konferencijoje.

Konferencija Pagėgių krašto turizmo informacijos centre 2014.11.14-15 

2014 m. lapkrčio 14 d. atidarytas turizmo informacijos centras Vilkyškiuose, kur dvi dienas šurmuliavo tarptautinio projekto „Turizmo informacijos sistemos ir kultūros plėtra Pagėgių-Sovetsko regione, II etapas“ baigiamoji konferencija. Šiame renginyje, šviesiose jaukiose patalpose skambėjo ir lietuviški ir rusiški sveikinimo žodžiai projekto komandai ir partneriams iš Sovetsko, svečiai klausėsi pranešimų, dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Vilkyškių urbanistinį draustinį,  koncerte evangelikų liuteronų bažnyčioje klausėsi ypatingos vargonų muzikos, ragavo mažosios Lietuvos kulinariniu paveldu tapusios tijos ir kafijos iš gilių bei skanavo morkų pyragą, taip mėgtą mūsų protėvių. Simbolinei atidarymo juostelei prie rekonstruoto Turizmo informacijos centro (TIC) perkirpti buvo pakviesti Pagėgių meras Virginijus Komskis, Sovetsko (Rusija) administracijos atstovas Igoris Firsikovas, projekto vadovė Loreta Razutienė ir Pagėgių krašto TIC direktorė Ilona Meirė. Renginyje dalyvavęs jungtinio techninio sekretoriato filialo Lietuvoje pagrindinis ekspertas-grupės vadovas Giedrius Surplys pasidžiaugė, kad Pagėgių savivaldybėje dirba vieninga ir kryptingai dirbanti komanda, kuri gali padaryti daug vardan to, kad Pagėgių kraštas tik garsėtų ir būtų gerosios patirties pavyzdžiu. Pasak svečio, taip dirbant naujasis TIC-as Vilkyškiuose taps ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos turistų traukos tašku. Projekto vadovė - Loreta Razutienė, džiaugėsi, kad pavyko rasti bendrą klabą su projekto partneriais ir pasiketi visus projekto aprašyme numatytus rezultatus.

-Dalyvauta 2 programos organizuotose Europos bendradarbiavimo dienose 

Jau antrą kartą Europos bendradarbiavimo diena vienu metu švenčiama visoje Europoje paminint daugiau nei 20 metų trunkančio teritorinio bendradarbiavimo pasiekimus.  Europos bendradarbiavimo dienos paminėjimui planuojama  apie 200 renginių visoje Europoje tomis dienomis. 2013 m. rugsėjo 14 d. Mikolaikose (Lenkija, kartu vadinamojeMozūrų regiono vasaros sostine) po atviru dangumi Laisvės aikštėje (PlacWolności) vyko Europos bendradarbiavimo dienos renginys, organizuotas 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programos sekretoriato. Renginio šūkis – bendradarbiavimas suartina. Ši diena skirta pasidžiaugti teritorinio bendradarbiavimo pasiekimais, remiant bendras bendradarbiavimo iniciatyvas ir parodyti realų šių veiksmų poveikį 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programos teritorijoje. Į Europos bendradarbiavimo dienos renginį buvo pakviesta ir Pagėgių savivaldybės administracija, šventės dalyviams ir svečiams pristatyti savo vykdomus projektus, sudalyvauti projektų mugėje, projektų varžytuvėse.

Pagėgių savivaldybės administracija šiais metais gavo paramą iš 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programos  ir vykdo du projektus, kurių vertė sudaro 4,78 mln. litų. Vienas projektas skirtas turizmo infrastruktūros plėtrai, o kitas jaunimo užimtumo problemoms spręsti. Su projektų pristatymu vyko projektų vykdytojos – Loreta Razutienė, Adelija Truškauskienė, Vika Pranckevičiutė ir Ilona Meirė. Didžiausio pasisekimo Pagėgiškės sulaukė „Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos projektų mugės“ stende, kur buvo ne tik dalinami mūsų kraštui pažinti skirti lankstinukai, skanaujami Vilkyškių pieninės sūriai, bet ir prezentuojama Vilkyškių bendruomenės arbata, rankų darbo vaško žvakės. Mūsų stende visą dieną vyko viktorinos, o už atsakytus klausimus apie Pagėgius ir Sovetską bei projektą lankytojai buvo apdovanoti arbatomis, žvakėmis ir sūriais. Ne mažiau sėkmingas pasirodymas Pagėgių komandos, kuri pasivadino savo herbo gegutės vardu (kukulki) buvo projektų dvikovoje, kurioje už įdomų projekto pristatymą ir žiūrovų įtraukimą bei skatinimą buvo įvertinta kaip geriausia iš Lietuvos projektų komandų, pakviesta ant scenos ir apdovanota, tuo pačiu buvo pakviesta ir į gruodžio mėnesį Lenkijoje vyksiančią programos konferenciją.

 

 

 

 

Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

 

Programos svetainės adresas www.lt-pl-ru.eu


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Projekto santrauka7352.49 MBAtsisiųsti
Patikslinta marketingo strategija 4-LR.doc7841.13 MBAtsisiųsti
I ETAPAS-PAGĖGIŲ KRAŠTO TURIZMO INFORMACIJO SCENTRO REKONSTRUKCIJA.doc43734.00 kBAtsisiųsti
Baigiamosiso konferencijos programa.doc410116.00 kBAtsisiųsti
Paieška:
Kontaktai
Šereikos g.5-3,
LT-99254 Vilkyškiai,
tel. +370 656 18 551,
ticpagegiai@gmail.com

Renginių kalendorius

<< rugpjūtis, 2020 >>
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31